Friday, 21 February, 2020

Category: Bitcoin


Square Crypto tập trung vào bitcoin, chứ không phải các sản phẩm cụ thể của công ty giao dịch công khai. Đó là thông điệp trong một cuộc hỏi đáp hôm thứ hai trên Twitter (AMA) với người đứng đầu Read more…


what is bitcoin simplest explaination

Bitcoin (ký hiệu là XBT hay BTC) là một dạng tiền tệ kỹ thuật số, được tạo ra và lưu trữ bằng điện tử. Không ai kiểm soát nó. Bitcoin không được in như đô la hay euro – chúng được Read more…